Bevidsthed om egne værdier (Kursus nr. E20-102)

Tirsdag d. 20. oktober kl. 10.00-13.00

Dette kursus har til formål at undersøge hvilke grundlæggende værdier og elementer, som er vigtige for os hver især ift. at skabe en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse. Kursets centrale øvelse er et værdispil som danner udgangspunkt for dialog og erfaringsudveksling.

Ved at invitere andre ind i vores personlige opfattelse af værdier og begreber, kan vi mødes ud fra en ny forståelse, som kan fremme dialog og samarbejde. Hvad forstår vi f.eks. hver især ved "Frihed"? Og hvorfor er "Samhørighed" vigtigere for dig end "Selvstændighed"?

Kurset skaber således mulighed for ny forståelse og indsigt ift. at kunne arbejde videre med egen/andres recoveryproces.

Antal: 12 personer

Tilmelding

Send en mail til recoveryskolen@randers.dk.

Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.

Du skal tilmelde dig senest d. 13. oktober.

Afbud

Ring til telefonnummeret 5197 9891.

Undervisere

Helle Rasmussen
Telefon: 2753 5157
E-mail: helle.rasmussen@randers.dk

Zandra Møller
Telefon: 2096 5364
E-mail: zandra.moller@randers.dk