Recovery – værdier i virkeligheden (Kursus nr. E20-101)

Tirsdag d. 27. oktober kl. 9.00-12.00 og tirsdag d. 17. november kl. 9.00-12.00

I denne undervisning har vi fokus på begrebet Recovery – og hvordan vi i praksis kan styrke den recovery-orienterede tilgang til større selvstændighed, livsmestring, trivsel og medborgerskab.

Kurset er en introduktion til de fire grundlæggende recoveryværdier: Personorientering, Personinvolvering, Selvbestemmelse og Potentiale for udvikling/håb.

Målet med kurset er at give forståelse for vigtigheden af disse værdier, og inspiration til hvordan de kan anvendes i praksis, både som retningslinjer og konkrete redskaber til at understøtte egen eller andres recovery. Kurset sigter også mod at øge bevidstheden om den recovery-orienterede tilgang på det organisatoriske niveau.

Dette er et endags kursus som udbydes af flere omgange.

Antal per hold: 12 personer

Tilmelding

Send en mail til recoveryskolen@randers.dk.

Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.

Til holdet tirsdag d. 27. oktober skal du tilmelde dig senest d. 20. oktober.

Til holdet tirsdag d. 17. november skal du tilmelde dig senest d. 10. november.

Afbud

Ring til telefonnummeret 2753 5157.

Undervisere

Louise Pehrson

Helle Rasmussen
Telefon: 2753 5157
E-mail: helle.rasmussen@randers.dk