Hvis dit barn mistrives i skolen

Se hvor du kan få hjælp, hvis dit barn mistrives i skolen, og hvis samarbejdet mellem dig som forælder og skolen er udfordret.

Hvis dit barn mistrives ...

 • Inddrag dit barn
 • Stil konkrete spørgsmål
 • Led efter barnets gode grund
 • Hvilke rettigheder har man som barn?
 • Hvilke rettigheder har man som forælder?
 • Hvordan sikres det, at rettighederne bliver overholdt?
 • Hvad gør man, hvis man mener, at rettighederne ikke er overholdt?

Når dit barn mistrives, bør du i første omgang kontakte skolen som beskrevet herunder. Hvis det ikke løser problemet, eller du ikke føler, at problemet er blevet håndteret ordentligt, kan du kontakte en af de øvrige afdelinger, som er beskrevet nedenfor. Afhængig af din situation kan du evt. også søge hjælp andre steder, f.eks. hos andre organisationer der arbejder med at mindske mistrivsel.

Hvis du har prøvet de førnævnte muligheder og/eller mener, at problemet ikke er håndteret ordentligt, har du mulighed for at klage. Du finder en klagevejledning nederst på siden.

Hjælp på skolen

Du bør starte med at kontakte klasseteamet. Derefter kan skoleledelsen inddrages, hvis ... Skolens ledelse kan f.eks. iværksætte forløb med skolens ressourcepersoner eller PPR.

Du kan kontakte skolebestyrelsen, hvis ...

 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med? F.eks. iværksætte forløb med AKT-lærer eller PPR.
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.
 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med? F.eks. iværksætte forløb med AKT-lærer eller PPR.
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.
 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med?
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Henvisning til skolernes egne sider om ressourcepersonerne, herunder kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.
 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med?
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.

Hjælp i kommunen

Hvis det ikke har hjulpet at kontakte ovenstående, eller du ikke er tilfreds med deres vurdering, kan du kontakte:

 • Hvad er PPR? Hvad er Tværfagligt team?
 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med?
 • Hvem kontakter dem? En selv eller skolen? Afhænger det af situationen? Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.
 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med?
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.
 • Hvad er borgerrådgiveren?
 • Hvad kan borgerrådgiveren konkret gøre/hjælpe med?
 • Er der nogle situationer, hvor borgerrådgiveren ikke kan hjælpe? F.eks. behandler borgerrådgiveren ikke klager over ”forhold, som andre klageinstanser tager sig af”. Er der andre klageinstanser i forhold til samarbejdet mellem skole og forældre?
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte borgerrådgiveren? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Hvad sker der, når borgerrådgiveren kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
 • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af borgerrådgiveren? Henvisning til næste instans (hvis der er en); hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.

Andre muligheder for hjælp

Du kan evt. også kontakte andre organisationer m.fl., som ikke hører under Randers Kommune, hvis dit barn mistrives:

 • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med?
 • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
 • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger

Hvis barnet har fysiske symptomer pga. mistrivsel ...

Hvis der er mistanke om, at barnet har en psykisk lidelse ... Henvisning sker via PPR eller egen læge.

Hvis du vil klage

Hvis du efter at have kontaktet både X og Y stadig ikke mener, at du har fået tilstrækkelig hjælp, kan du klage.