Brevstemme i udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet eller på et dansk skib eller havneanlæg, når der er valg, kan du brevstemme derfra.

Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg (f.eks. boreplatforme) kan du brevstemme der.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i. Du kan se en liste med kontaktoplysninger til danske ambassader og konsulater i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

For alle ovennævnte tilfælde kan du til kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag den 16. november 2021 brevstemme fra og med tirsdag den 17. august 2021. Du skal huske at medbringe gyldig legitimation; sundhedskort, kørekort, ID-kort, pas eller lignende.

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, i udlandet eller på danske skibe og havneanlæg. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til Randers Kommune, inden afstemningen starter kl. 08.00 på valgdagen. For at være sikker på at din stemme når at komme frem, er det derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt.