Brevstemme på institutioner

Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller en af kommunens øvrige institutioner eller er indsat i et fængsel, kan du brevstemme derfra.

Hvis du bor på plejehjem eller en af kommunens øvrige institutioner (f.eks. særlige boformer for kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer), vil der komme tilforordnede ud på institutionen for at modtage din brevstemme enten den 9., 10. eller 11. november 2021.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere. Du vil her kunne brevstemme fra tirsdag den 26. oktober 2021 til og med fredag den 12. november 2021.