Aktiviteter i Psykiatriens Hus

Her har du en oversigt over, hvilke aktivitetstilbud, der aktuelt findes i Psykiatriens Hus.

Tilbuddene er for dig, som er psykisk sårbar og deraf har betydelig nedsat funktionsevne.

Alle borgere tilbydes, i samarbejde med en medarbejder, at få udarbejdet en recoveryorienteret borgerplan.

Psykiatriens Hus er røgfrit. Rygning må derfor kun foregå i rygeskuret ved siden af cykelskuret.

Husets åbningstider:

 • Mandag-torsdag: 09.00-19.00
 • Fredag: 08.30-12.00

Der vil komme ændringer henover de næste par måneder grundet retningslinjer i forhold til coronavirus og af hensyn til afvikling af ferie.

Introduktion og rundvisning

På grund af coronasituationen skal ALLE nye borgere henvende sig til Birthe Sørensen og aftale introduktion og opstart:

Tlf.: 40 27 58 82
E-mail: bis@randers.dk

Samværstilbuddet er for alle fra 18 år. Der samarbejdes med personalet om samvær og dannelse af netværk på tværs.

Tilbuddet er åbent:

 • Mandag-torsdag: 13.00-19.00
 • Fredag: 10.00-12.00

Kontakt

Henrik Sørensen, tlf. 40 40 86 72

Helle Rasmussen, tlf. 27 53 51 57

Tina Arent, tlf. 51 97 99 08

Jacob Blach, tlf. 51 97 99 12

Marianne Mortensen, tlf. 29 45 12 09

Peter Monsson, tlf. 51 97 99 11

Butikken er åben tirsdag kl. 13.00-15.00 med mulighed for at deltage i kreativværksted

Kontakt

Marianne Mortensen, tlf. 29 45 12 09

Åbningstider

 • Mandag: 14.00-17.00
 • Tirsdag: 13.00-16.00 (ofte aktivitet ud af huset)
 • Onsdag: 15.00-19.00
 • Fredag: 11.00-14.00

Der tilbydes mulighed for målrettet træning og udvikling af personlige og sociale kompetencer. Strukturerede samtaler individuelt og i grupper ud fra en recovery orienteret tilgang.

Kontakt

Berit Aare, tlf. 24 28 16 68

Pia Rodil Bach, tlf. 51 97 99 16

Individuel kostvejledning foregår aktuelt via skype eller telefon.

Er du motiveret for en sund livsstil, der giver dig mere overskud i hverdagen. Der vurderes individuelt, hvor mange vejledninger, der er behov for og hvor hyppigt.

Kontakt

Marlene Rohde Nielsen, tlf. 21 74 02 79

Kom med ud, at gå en tur. Gåture af forskellige distancer - mød op i gården.

Vi går så meget som muligt i naturskønne omgivelser, væk fra trafik og larm. Husk fornuftigt fodtøj, vand og solcreme.

Vi overholder selvfølgelig gældende retnings linjer med god afstand til hinanden og andre.

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00

Disse dage er der både en kort tur på ca. 45 min, en tur på ca. 1.½ time og en tur på ca. 3 timer.

Tilmelding skal ske til Henrik på tlf. 40 40 86 72.

Tirsdag kl. 10.30

Tirsdag kl. 10.30 er der en tur på ca. 3-4 km.

Tilmelding skal ske til Marianne på tlf. 29 45 12 09.

Introduktion (husk at bestille tid):

 • Mandag kl. 13.00-15.30
 • Tirsdag kl. 10.30-15.30
 • Onsdag kl. 13.00-15.30
 • Torsdag kl. 13.00-15.30

Efter introduktion kan du frit benytte fitness inden for disse tider.

Der er et begrænset antal maskiner til rådighed på grund af afstandskrav.

Kontakt

Tina Arent, tlf. 51 97 99 08

Jacob Blach, tlf. 51 97 99 12

Jette Jansson, tlf. 51 97 99 06

Der skal bookes tid til NADA.

Der er en egenbetaling 20 kr. pr. gang eller 150 kr. for 10 gange.

Du skal påregne, at bruge 1 time hver gang.

 • Mandag kl. 9.00, kl. 11.00 eller kl. 13.00
 • Tirsdag kl. 11.00
 • Onsdag kl. 9.00, kl. 11.00 eller kl. 13.00
 • Torsdag kl. 9.00 eller 11.00
 • Fredag kl. 8.30 eller 10.30

Tidsbestilling og afbud skal ske via SMS til tlf. 21 48 62 10.

Der kan ringes i åbningstiden.

Du er velkommen efter aftale inden for følgende tidsrum:

 • Mandag-torsdag kl. 09.00-12.00 eller kl. 13.00-15.30
 • Fredag kl. 08.00-12.00

Kontakt

Peter Monsson, tlf. 51 97 99 11

Ruth Vendelbo, tlf. 20 51 10 42

Jette Hyllested, tlf. 27 53 51 58

Mai-Britt, tlf. 60 10 09 19

Musikalsk samspil (opstart uge 32):

 • Onsdag kl. 12.00-15.00 v. Henning
 • Torsdag kl. 09.00-12.00 Løvetand Band v. Jan
 • Torsdag kl. 12.00-15.00 v. Henning
 • Fredag kl. 09.00-12.00 Løvetand Band v. Jan

Kontakt

Henning Madsen, tlf. 61 38 35 48

Jan Naaijen, tlf. 61 38 99 39

Peter Monsson, tlf. 51 97 99 11

Fremskudt rådgivning finder du på adressen Gl. Hadsundvej 1, 1. sal. Her kan du møde op i tidsrummet tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.00 efter forudgående tidsbestilling.

Bestil tid ved at sende en mail til Fremskudtpsykiatri@randers.dk.

Der er telefonrådgivning tirsdag og torsdag kl. 10.00-11.30 på tlf. 89 15 71 03.

Du kan bl.a. få tilbud om følgende:

 • Individuel vejledningsforløb
 • Social og personlig mestring (12 gange, 1 x ugentligt)
 • Traumer og PTSD (12 gang, 1 x ugentligt)
 • Stemmehøring (10 gange, 1 x hver 3. uge)
 • Konstruktiv kontakt: (10 gange, 1 x ugentligt)

Recoveryskolens kursuskataloget kan fåes i Psykiatriens Hus og findes her på hjemmesiden.

Recoveryskolen tilbyder undervisning, der understøtter den personlige recoveryproces.

Kontakt

Daniel Ancher Andersen, tlf. 29 44 75 12

Har du ingen eller kun et spinkelt netværk, har du mulighed for, at få kontakt til en frivillig netværksven eller netværksfamilie.

Kontakt

Susanne Rugi Ankerstjerne, tlf. 51 97 98 57

En forening for dig, der har lyst til at dyrke idræt.

Kontakt

Idrætskoordinator Matias S. Skov, tlf. 20 57 90 18

Margit Juhl, tlf. 41 29 44 64

Karin Fisker, tlf. 40 75 44 64