Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelse til pædagogstuderende for Bofællesskabet Spentrup og Bofællesskabet Nordstjernen

Beskrivelse af praktikstedet

Brugergruppen er voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, herunder borgerne med psykiatrisk diagnose.

Prakikstedet er kommunalt. Som studerende arbejder man på både Bofællesskabet Spentrup og Bofællesskabet Nordstjernen.

Institutionens formål fremgår af servicelovens §85.

Institutionsleder
Thomas Borup

Bofællesskabet Spentrup

Præstevænget 34
8981 Spentrup

Der er 9 voksne i Bofællesskabet Spentrup. Der er 8 lejligheder i bofællesskabet og en lejlighed i Spentrup by, hvor der bor en borger, som har sin daglige gang i bofællesskabet. 

Aldersgruppen er p.t. 46-70 år.

Der er som udgangspunkt personaledækning og mulighed for telefonopkald til botilbuddet fra 08.00-19.00.

Bofællesskabet Nordstjernen

Nordstjernen 17
8920 Randers NV

Der er 4 lejligheder og dermed 4 voksne i Bofællesskabet Nordstjernen.

Aldersgruppen er p.t. 29-68 år.

Der er som udgangspunkt personaledækning og mulighed for telefonopkald til botilbuddet fra kl. 08.00-19.00.

Arbejdsforhold

Ansatte

De ansatte er pædagoger.

Arbejdsmetoder

Der arbejds ud fra en neuropædagogisk og anderkendende tilgang.

Beskrivelse af vores mission og værdier kan læses her på hjemmesiden.

Praktikvejleder

Navn: Viki Nielsen

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 • Pædagogisk grunduddannelse
 • PD modul i praktikvejledning
 • Andet/andre uddannelser

Samarbejde

Vi samarbejder bl.a. med:

 • Pårørende
 • Hjemmeplejen
 • Privatpraktiserende læger
 • Speciallæger
 • Sygehus
 • Omsorgstandplejen
 • Psykiatrisk afdeling i Aarhu
 • Personlig og økonomisk værge
 • Sagsbehandlere

Særlige forhold omkring ansættelsen

Den studerende indgår i en fast rulleplan. Der skal påregnes weekend- og heligdagsarbejde (p.t. hver 4. weekend).

Som udgangspunkt har den studerende fri d. 24.-26. december og arbejder nytårsaften. De øvrige helligdage fordeles ligeligt mellem medarbejderne.

Der arbejdes i to bofællesskaber på to forskellige matrikler.

Arbejde i weekender og på helligdage

Den studerende vil skulle arbejde alene hver uge. Mandag-fredag vil der som udgangspunkt altid være to kollegaer i løbet af dagen. I weekender og på helligedage arbejdes der alene hele dagen fra 09.00-18.00 på lørdage og helligdage og 12.00-18.00 på søndage.

I efteråret tager bofællesskabet på ferie. Varigheden kan være fra mandag-onsdag, onsdag-fredag eller mandag-fredag. Det forventes, at den studerende deltager i ferien.

Øvrige oplysninger

Vi medbringer eller betaler selv for vores egen mad og drikke i arbejdstiden.

Studerende bliver udstyret med en arbejdstelefon og iPad.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog §9 stk. 2 udfærdige uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Vi modtager studerende i følgende praktikperioder:

 • 2. praktik
 • 3. praktik
 • 4. praktik - Bachelorprojekt

Uddannelsesplanen er udarbejdet i samarbejde med VIA University College.

Specialiseringsmuligheder

Praktikstedet tilbyde specialiseringinden for social- og specialpædagogik.

Valgfagsområder

Følgende emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen:

 • Kreative udtryksformer
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturmøde og interkulturalitet