Samarbejde med skolen og klagemuligheder

Oplever du udfordringer i samarbejdet med skolen, får du her et overblik over dine rettigheder og klagemuligheder.

Hvis dit barn mistrives ...

  • Inddrag dit barn
  • Stil konkrete spørgsmål
  • Led efter barnets gode grund
  • Hvilke rettigheder har man som barn?
  • Hvilke rettigheder har man som forælder?
  • Hvordan sikres det, at rettighederne bliver overholdt?
  • Hvad gør man, hvis man mener, at rettighederne ikke er overholdt?

Hjælp på skolen

I første omgang bør du kontakte:

Hjælp i kommunen

Hvis det ikke har hjulpet at kontakte ovenstående, eller du ikke er tilfreds med deres vurdering, kan du kontakte:

Andre muligheder for hjælp

Du kan evt. også kontakte andre organisationer m.fl., som ikke hører under Randers Kommune, hvis dit barn mistrives:

Hvis du vil klage

Hvis du efter at have kontaktet både X og Y stadig ikke mener, at du har fået tilstrækkelig hjælp, kan du klage.