Børn og Skole-forvaltningen

Børn og Skole-forvaltningen kan hjælpe med/i situationer, hvor ...

  • Hvad kan de konkret gøre/hjælpe med?
  • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte dem? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
  • Hvad sker der, når de kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
  • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
  • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af de pågældende? Henvisning til næste instans; hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.