Skolens ledelse

Skolens ledelse kan hjælpe med/i situationer, hvor ...

I hvilke situationer kan skolens ledelse hjælpe?

Skolens ledelse kan hjælpe i situationer, hvor:

  • ...
  • ...

Hvad kan skolens ledelse konkret gøre?

Skolens ledelse kan:

  • inddrage PPR
  • inddrage skolens ressourceperson(er)
  • ...

Hvornår kan du kontakte skolens ledelse?

Bør forældrene have kontaktet en anden aktør, før de kontakter skolens ledelse?

Hvordan er det videre forløb?

Hvad sker der, når skolens ledelse er blevet kontaktet? Beskrivelse og evt. grafisk opstilling.

Kontaktoplysninger

Henvisning til sider med kontaktoplysninger til skolens ledelse.

Klagemuligheder

Hvad gør man, hvis man ikke føler, at man får tilstrækkelig hjælp af skolens ledelse? Hvem kan så hjælpe? Hvem skal man evt. klage til?