Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan hjælpe med/i situationer, hvor ...

  • Hvad er borgerrådgiveren?
  • Hvad kan borgerrådgiveren konkret gøre/hjælpe med?
  • Er der nogle situationer, hvor borgerrådgiveren ikke kan hjælpe? F.eks. behandler borgerrådgiveren ikke klager over ”forhold, som andre klageinstanser tager sig af”. Er der andre klageinstanser i forhold til samarbejdet mellem skole og forældre?
  • Hvornår i forløbet skal/kan man kontakte borgerrådgiveren? Bør man kontakte X, før man kontakter Y?
  • Hvad sker der, når borgerrådgiveren kontaktes? Hvordan er det videre forløb? Evt. grafisk opstilling.
  • Kontaktoplysninger/henvisning til side med kontaktoplysninger
  • Hvad gør man, hvis man ikke får tilstrækkelig hjælp af borgerrådgiveren? Henvisning til næste instans (hvis der er en); hvem kan hjælpe nu? Evt. henvisning til klagevejledning.